ตารางเวลาเส้นทางรถเมล์n83

n83 เป็นเส้นทางรถเมล์ที่วิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีช่วงเวลาการเดินทางตลอดวันเพื่อให้บริการผู้โดยสารตามตารางเวลาดังนี้:

– 05:00 น. – เริ่มต้นการบริการจากป้ายหน้าโรงพยาบาลพญาไท
– 05:15 น. – ผ่านที่ป้ายหน้าสถานีรถไฟพญาไท
– 05:30 น. – ถึงที่ป้ายหน้าสถานีรถไฟอโศก
– 05:45 น. – ผ่านที่ป้ายที่แยกปทุมวัน
– 06:00 น. – ถึงป้ายหน้าเซียวใหม่
– 06:15 น. – ผ่านที่ป้ายหน้าโรงพยาบาลศิริราช
– 06:30 น. – ถึงป้ายที่แยกปทุมวัน
– 06:45 น. – ผ่านที่ป้ายหน้าสถานีรถไฟอโศก
– 07:00 น. – ถึงที่ป้ายหน้าโรงพยาบาลพญาไท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการตรวจสอบรอบการขับขี่ของรถเมล์ n83 กรุณาติดตามข้อมูลในแอปพลิเคชั่นของบริษัทขนส่งสาธารณะหรือติดต่อสอบถามที่สำนักงานของบริษัท หรือที่หน่วยงานที่รับผิดชอบใกล้ชิดถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือปัญหาในการให้บริการของรถเมล์ n83 ดังกล่าว