ตารางเวลารถเมล์ n83: เส้นทางและเวลาให้บริการ 1

n83 หมายเลขรถเมล์ที่เดินทางผ่านพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร และให้บริการบนเส้นทางต่างๆ ตามชื่อสถานที่ที่ผ่านไป ตารางเวลารถเมล์ n83 เป็นดังต่อไปนี้:

– **เวลาออกจากป้ายหยงฮาโต้:** 06:00 น.
– **ผ่านห้างซันวายมอลล์:** 06:15 น.
– **ถึงสำนักงานการเกษตร:** 06:30 น.
– **ถึงสถานีรถไฟฟ้าห้วยขวาง:** 06:45 น.
– **ผ่านสวนเพลิน:** 07:00 น.
– **ถึงสถานีรถไฟฟ้าหัวช้าง:** 07:15 น.
– **ถึงวัดราชบพิธ:** 07:30 น.
– **ถึงสนามฟุตบอลราชมังคลานุสรณ์:** 07:45 น.
– **ถึงสนามกีฬาอโศกนอรา:** 08:00 น.

โดยรถเมล์ n83 จะให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 06:00 น. จนถึงเวลา 08:00 น. โดยมีช่วงเวลาเฉพาะในวันหยุดและวันหยุดนั้นๆต่างจากช่วงเวลาในวันที่ไม่ได้เป็นวันหยุดครับ