ชื่อบทความ: “ผลกระทบของการเล่นเกมออนไลน์ต่อสุขภาพจิต: การศึกษาเบื้องต้นด้วยรหัส N83 ICD-10

**ผลกระทบของการเล่นเกมออนไลน์ต่อสุขภาพจิต: การศึกษาเบื้องต้นด้วยรหัส N83 ICD-10**

ในปัจจุบัน เกมออนไลน์เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ของมนุษย์ เกมไม่เพียงเสนอความสนุกสนานและความบันเทิง แต่ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้เล่นด้วย

รหัส N83 ICD-10 หมายถึง “ความผิดปกติของระบบการความรู้สึกหรือจิตใจที่ไม่พึงประสงค์” ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเล่นเกมออนไลน์ได้อย่างชัดเจน

การเล่นเกมออนไลน์อาจมีผลกระทบบวกต่อสุขภาพจิตของบางคน โดยการเล่นเกมสามารถช่วยให้ผู้เล่นรู้สึกผ่อนคลาย ช่วยลดความเครียด และเสริมสร้างสมาธิ นอกจากนี้ เกมยังสามารถช่วยเสริมสร้างทักษะทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์

อย่างไรก็ตาม การเล่นเกมออนไลน์ก็สามารถมีผลกระทบลบต่อสุขภาพจิตในบางกรณี หากมีการเล่นเกมอย่างหน้าเสแสร้งเกินไปอาจทำให้ผู้เล่นทำงานเสีย รู้สึกซึมเซา และผิดชะตาเรื่องการติดตามชีวิตจริง

ดังนั้น ควรมีการให้ความสำคัญกับการเล่นเกมออนไลน์อย่างมีสมดุล โดยการเล่นอย่างมีวัตถุประสงค์และจำกัดเวลาการเล่น เพื่อประสิทธิภาพของสุขภาพจิต

ในประเทศไทย เรื่องการเล่นเกมออนไลน์กำลังเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้เล่นเกมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงควรให้ความสำคัญกับการศึกษาผลกระทบของการเล่นเกมออนไลน์ต่อสุขภาพจิตอย่างถี่ถ้วน

**สรุป**
การเล่นเกมออนไลน์มีผลกระทบทั้งบวกและลบต่อสุขภาพจิตของผู้เล่น รหัส N83 ICD-10 เป็นหนึ่งในรหัสที่มีความสัมพันธ์กับช่วงอายุที่เล่นเกมออนไลน์มากที่สุด การศึกษาและการเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการเล่นเกมออนไลน์อย่างมีสมดุลเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้คนในประเทศไทย