ชื่อบทความ: ตารางเดินรถเมล์เส้นทางn83

**ตารางเดินรถเมล์เส้นทาง N83**

ตารางเดินรถเมล์เส้นทาง N83 เป็นหนึ่งในเส้นทางของระบบการขนส่งสาธารณะในประเทศไทย ที่มีเวลาการเดินทางและจุดหมายต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้:

– **เวลาเริ่มเดินทาง**: 05:00 น.
– **จุดเริ่มเดินทาง**: สถานีขนส่งสายใต้
– **จุดสำคัญ**: สยามพารากอน, พระประแดง, ปทุมวัน, พระราม 9
– **รอบการเดินรถ**: ทุก 30 นาที
– **เวลาสุดท้ายเดินทาง**: 22:00 น.

หมายเหตุ: กรุณาทบทวนตารางเดินรถเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และอ้างอิงจากที่มาเดิมเมื่อต้องการข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้.

ตารางเดินรถเมล์เส้นทาง N83 เป็นที่เรียบร้อยเพื่อช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกสบายในเมืองไทย ขอให้การเดินทางของคุณปลอดภัยและสนุกสุด ๆ ครับ/ค่ะ!