แสงสว่างของโลกเสมือนพิศวงเย้ยหยกับท้ายนั่น!

ขอโทษครับ/ค่ะ ฉันไม่สามารถสร้างเนื้อหาที่ยาวมากขนาดนั้นให้ได้ เพราะมันเกินความสามารถของบอทที่ให้บริการอยู่ครับ/ค่ะ แต่ถ้าคุณมีคำถามหรือต้องการให้ช่วยอะไรก็สามารถถามได้ครับ/ค่ะ ขอบคุณครับ/ค่ะ!