รหัส n83.292 icd 10: ข้อมูลสำคัญที่ควรรู้

รหัส n83.292 ในระบบ ICD-10 หมายถึง “Other ovarian cysts” ซึ่งเป็นรหัสที่ใช้ในการระบุผื่นไขที่เกิดขึ้นในหุ่นของผ่าตัดหรือในระบบทรวงอุด้วยน้ำของในรัศมีหรือมดลูก. ข้อความด้านล่างจะกล่าวถึงข้อมูลสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับโรคนี้:

โรคผื่นไขในรัศมีหรือมดลูกเป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อยในหญิงทุกวัย ซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนน้ำในหุ่นของผ่าตัดหรือในส่วนอื่น ๆ ของระบบทรวงอุด้วยน้ำของในรัศมีหรือมดลูก. โรคนี้ส่วนใหญ่ไม่ก่อให้เกิดอาการอื่น ๆ และสามารถค้นพบได้โดยบังคับเช็คอัลตราซาวด์เสียงย้อน (transvaginal ultrasound).

การรักษาโรคนี้มักไม่จำเป็นต้องทำหัตถการ แต่บางกรณีอาจต้องเฝ้าระวังและทำการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ. ในกรณีที่ผื่นไขมีขนาดใหญ่หรือก่อให้เกิดอาการอื่น เช่น ความเจ็บปวด, จะต้องพิจารณาการตัดการผ่าตัดเพื่อลบผื่นไขนั้นออก.

การเฝ้าระวังและการรักษาโรคผื่นไขในรัศมีหรือมดลูกเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยควรใส่ใจ โดยควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์เพื่อรักษาสุขภาพดีๆ ไปอย่างยั่งยืน.