การวิเคราะห์รหัส N83.292 ในระบบ ICD-10

ICD-10 หมายถึงระบบการจำแนกโรคและปัญหาสุขภาพที่พัฒนาขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก เป็นระบบที่ใช้ในการจำแนกโรคและปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ออกเป็นรหัสโดยใช้อักขระที่ระบุลักษณะของโรคหรือสภาวะสุขภาพต่าง ๆ

โดยรหัส N83.292 ในระบบ ICD-10 หมายถึง “Ovarian Cysts, Other, Right Side” หรือในภาษาไทยคือ “ตุ่มส่งตัวท้วมรังไข่ อื่น ๆ ที่ด้านขวา”

ดังนั้นหากพบว่าผู้ป่วยมีรหัส N83.292 ในระบบ ICD-10 ควรรีบพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัส N83.292 ในระบบ ICD-10 คุณสามารถติดต่อสถาบันการแพทย์หรือศูนย์การแพทย์ท้องถิ่นใกล้บ้านของคุณได้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงเพียงข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การวินิจฉัยและรักษาควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์